ARAMA
Tavşanlı Belediyesi

Belediye Meclisimiz 06/01/2023...

Geri

Belediye Meclisimiz 06/01/2023 tarihinde Cuma günü Saat: 15.00 da Ocak Ayı Olağan meclis toplantısını yaparak 3 adet karar almıştır.

18 Ocak 2023
Belediye Meclisimiz 06/01/2023 tarihinde Cuma günü Saat: 15.00 da Ocak Ayı Olağan meclis toplantısını yaparak 3 adet karar almıştır.
Alınan Kararlar:
1- Belediyemizin yüzde yüz hissedarı olan Tavbeltaş şirketinin Tavşanlı Belediyesinde ikamet eden şehit gazi ve aile yakınları, 65 yaş üstü olanlar, malüller, polis jandarma ve belediye görevlileri, Kanunen belediye araçlarına ücretsiz binen kamu personellerinin ücretsiz kullanması, Belediyeden indirim kartı olan ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşların mağdur olmaması, Kamu hizmeti olarak fiyat dengesinin sağlanması aynı zamanda vatandaşın daha kaliteli ve güvenli hizmet alabilmesi için, yüzde yüz belediyemize ait Tavbeltaş şirketi adına kayıtlı olan 77 ACD 341 ve 77 ACD 343 plakalı 2 otobüsün Tavşanlı Beldesinden Yalova il merkezine taşımacılık yapmasına belediye meclisince oy çokluğu ile karar verildi.
( Belediye Başkanı Mücahit KAÇAR, Recep TUNÇER, Enes CENGİZ, Murat TAŞKÖMÜR, Murat ÖZDEMİR, Abdulvahap DOĞAN, Çetin AKTAŞ, Yavuz ERAT evet, Abubekir ARSLAN red oyu kullandı. )
2- Yalova İli, Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi, Dipgölcük Mevki, G22C10A1D Pafta, 259 Ada, 3 Parsel de bulunan 7016,90 m2 arsamıza yapılacak (inşaat) alışveriş merkezinin taban % 40 tan başlama karşılığı ile ihale yapılmasına, bahse konu taşınmazla ilgili olarak 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu gereğince kat irtifakı veya kat mülkiyeti kanunu gereğince kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis ve tescil ettirmeye T.C sınırları içerisinde ki noterliklerde düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmeleri gereğince müteahhit firmaya devri yapılacak olan bağımsız bölümleri kat karşılığı temlik suretiyle devretmeye, satmaya tapu işlemleri için Belediye Başkanı Mücahit KAÇAR’ a ve taşınmazlarla ilgili yapı ruhsatı işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.
3- Belediye meclisinin 10/10/2022 tarih ve 2022/32 sayılı kararıyla Yalova İli, Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi G22C10A4A, Pafta 324, Ada 1, 2, 6 Parsellerde 1/1000 ölçekli UİP-77944069 işlem numaralı uygulama imar planı değişikliği Yalova Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 20/10/2022 tarih ve 61397812 sayılı yazısıyla itirazda bulunulmuş itiraz Belediye Meclisince kabul edilerek itirazın çerçevesinde plan değişikliği yapılarak 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmadığından onaylanmasına belediye meclisince oy birliği ile karar verildi.