Mücahit Kaçar

1976 yılında Erzurum Horasan`da doğdu. Yaz dönemlerinde Kocaeli, Karamürsel`de çalışarak aile ekonomisine katkıda bulundu. Orta Öğrenimini bitirdikten sonra   Lise 1`de Okul eğitimini yarıda bırakarak çalışma hayatına atıldı. Askerlik vazifesini yerine getirdikten sonra AKA LTD olarak aile şirketini kurdu. Uzun süre Yönetim Kurulu Başkanlığında bulundu. 2014 yılında Belde Başkanlığı; İl Başkan yardımcılığı; Halkla İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2018 Yalova Ticaret Odası tarafından gerçekleşen seçimde Meslek Komite seçimini kazanarak 1. Meslek Komite Başkanı oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Yalova Tavşanlı Belediye Başkanlığına Seçildi.

BELEDİYE MECLİSİMİZ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

Belediye Meclisimiz Kasım Ayı Olağan meclis toplantısı
Yazdır / Tarih: 2021-11-09

Belediye Meclisimiz 04/11/2021 tarihinde Perşembe günü Saat 15:00’da Kasım Ayı Olağan meclis toplantısını yaparak 8 adet karar almıştır.
Alınan Kararlar;
1- Belediyemizin 2022 Yılı Gelir Bütçesinin 21.500.000,00 TL olarak belirlenmesine, 2022 Yılı Gider Bütçesinin 21.500.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
2- Belediyemizin 2022 Yılı Gelir tarifesi belirlenerek oy birliği ile karar verildi.
3- Yalova İli, Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi imar planı içerisinde konut alanı olarak planlanan Pafta G22C10A4B-G22C10A4C, Ada 318, Parsel 1 nolu gayrimenkulün Kapalı Spor Tesis Alanı olarak değiştirilmesine 05/02/2021 tarih 2021/05 sayılı kararla belediye meclisince karar verildi. UİP-77390114 olması gerekirken sehven UİP-77152389 yazılmıştır. NİP- 77605497 olması gerekirken sehven NİP-77669606 yazılmıştır. Sehven yapılan hatanın düzeltilmesine oy birliği ile karar verildi.
4- Tavşanlı Belediyesi Özel Servis araçları hizmet yönetmeliği 12. maddesi f bendinde belirtilen araç satışından sonra 3 ay içerisinde aracını almak zorundadır. 3 aydan sonra ki her ay için ödeyeceği bedel belediye meclisinin aldığı tarife üzerinden ödeme yapacaktır. 24 ay içerisinde araç almadığı takdirde belediye encümeni onayı ile plaka tahsisi iptal edilir. Covid-19 pandemi sebebiyle 31/12/2021 tarihine kadar ertelenmesine oy birliği ile karar verildi
5- Yalova İli, Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi, Pafta G22C-10A-4A, Ada 333, Parsel 5 de bulunan 655,87 m2 arsanın 26711/67390 ( 259.96 ) belediye hissesinin Kıymet Takdir Komisyonunun belirleyeceği bedelden satılmasına oy birliği ile karar verildi.
6- 18/10/2021 tarihli dilekçesinde Zelfe BAŞKAN’ın Yalova İli, Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi, Dipgölcük Mevkii, G22C10A4A, G22C09B3B Pafta, 174 Ada, 4 Parsel de bulunan 414.29 m2 arsayı satın alma talebi oy birliği ile red edildi.
7- Belediyemiz de Ekonomist kadrosunda sözleşmeli personel olarak çalışan Cem SÖZER’ in maaşının sözleşmeliler için yasa ile belirlenen ücretlerden sözleşmeli ekonomist tavan ücretinden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
8- Beldemizde tehlike arz eden metruk binaların yıkımı ile ilgili komisyon kurulmasına, komisyonda Recep TUNÇER, Abubekir ARSLAN, İnşaat Mühendisi Neşet Murat TAN, Zabıta Memuru Beytullah AKDENİZ, Fatih Mahallesi Muhtarı Sabri ÖZDEMİR’ in olmasına oy birliği ile karar verildi.