Tavşanlı-Taşköprü Sınırlarımız ile ilgili yeniden hakkımız olanı geri almak için Dava açmış bulunmaktayız | 2 KASıM 2019

 •          Belediyemizce Tavşanlı belediyesi mülki sınırlarında iken 2012 yılında Taşköprü sınırları içine geçen Bazı ada ve parsellerin yeniden Belediyemiz sınırları içine alınması için Bursa 4.İdare Mahkemesi’nin
  E:2019/516 sayılı dosyasında dava açmış bulunuyoruz.
 •          İçişleri Bakanlığının 12.11.2008 tarih ve 2008/10565 Sayılı kararname resmi gazete ve krokilerinde belirlenen sınırın tavşanlı beldesi sınırları içerisinde kesinleştiği halde 27.12.2012 tarihli 2012/893 sayılı kararname ve resmî gazete ile Taşköprü’ye geçtiği fakat 5442 sayılı il idaresi kanununa göre belirlenmiş Sınırların değişmezliği esastır.
            Mevcut sınırın değiştirilmesi ancak sınır noktaların belirginlik ve değişmezlik niteliklerini yitirmiş olması idari birimlerin sosyal ekonomik idari ve coğrafi durumlarında eskiye oranla farklılıkların meydana gelmesi ve bu sonuçların sınır anlamsızlığına yol açmış olduğunu Bakanlıkça tespit edilmesi halinde mümkündür.
 •           Coğrafi açıdan da sınırları belirleyen dereler tepeler olduğu 2008’de belirtildiği gibi ve 5 yıl geçmeden tekrar değişmesi 5442 sayılı il idaresi kanuna göre belirlenmiş sınırların değişmezliği ilkesi Uyarınca eskiden beri Tavşanlı sınırları içinde olan Topçular feribot iskelesi yeniden belediyemiz sınırları içine alınması için başlattığımız hukuki mücadele sonucunda haklılığımızın ortaya konularak eski ve doğal sınırlara dönülmesini amaçlıyoruz.
 •            Yürütmeyi durdurma talebi açtığımız dava sonucunda su kanalizasyon ve diğer belediye hizmetlerinin en yakın belediyeden sunularak vatandaşlarımızın mağdur olmamaları yeniden Tavşanlı Beldesi sınırları içine alınarak belediyemizce daha kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz.
 • “RABBİM hakkımızda hayırlı olanı nasip etsin inşallah”
 • Tavşanlı Belediye Başkanı
  Mücahit KAÇAR