01.07.2019-30.09.2019 Tarihleri arası Gelir Giderlerimiz. | 10 EKIM 2019

 • 01.07.2019-30.09.2019 Tarihleri arası Gelir ve Giderlerimiz.

  GELİRİMİZ
  Devir....................: 163.618,04
  Emlak vergisi.......: 251.042,39
  Su tahsilat...........: 281.093,67
  Kira gelirleri.........: 403.030,02
  İller bankası.........: 873.163,05
  Diğer gelirler........:1.482.621,60
  Toplam : 3.454.568,77

 • GİDERİMİZ
  Personel maaşları...: 507.207,39
  Fatura.(ElkD.GazTel).:63.306,47
  Araç bkm Akaryakıt:125.902.00
  Yol yapımı inşaat bakım ve onarım...................: 481.719,00
  Vergiler ve SGK......: 190.903,49
  Sarf malzemeler.....: 96.006,04
  Sahada yapılan işler ve ödenen faturalar.: 1.325.821,84
  Birlikler......................................................: 51.268’08
  Sübyan okulu.: 102.378,70
  Dava harçları ve Milli emlak ödemesi........: 166.656,27
  TOPLAM ........: 3.111.169,28
  KASAMIZDA ...: 343.399,49

 • #ŞeffafBelediyecilik