2019 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı | 29 AğUSTOS 2019

         Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. maddesi gereğince 06/09/2019 tarihinde Cuma günü saat 16.00’ da Belediye hizmet binası meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

         Söz konusu toplantı ile ilgili gündem maddelerinin, toplantı gün ve saati ile yerinin ses yayın cihazları ve ilan tahtasına asılmak suretiyle gerekli ilanların yapılmasını rica ederim.