ARAMA
Tavşanlı Belediyesi

METRUK BİNALAR İLGİ KOMİSYON RAPORU

Geri

METRUK BİNALAR İLGİ KOMİSYON RAPORU

3 Mart 2022

Belediye Meclisinin 04/11/2021 tarih ve 2021/62 sayılı kararma istinaden metruk binalar ile ilgili komisyon 02/02/2022 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00’ da Belediye meclis toplantı salonunda toplandı. Yapılan yoklama sonucunda komisyon üyelerinin tam olduğu görüldü. Metruk Bina Komisyonu Başkanlığına Abubekir ARSLAN oy birliğiyle seçildi. Tavşanlı Beldesi, Şehitlik Mahallesi, Gül Sokak No:6, 141 Ada, 3 Parselde bulunan metruk bina, Tavşanlı Beldesi, Şehitlik Mahallesi, Şahin Sokak No: 13, Eski 1081 Parsel yeni 386 Ada, 4 Parsel de bulunan metruk bina, Tavşanlı Beldesi, Şehitlik Mahallesi, Şehitlik Caddesi 219 Ada, 1 Parsel de bulunan 3 adet yapının 3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesine istinaden gerekli incelemeler yapılmış olup metruk yapı olduğu tespit edilmiştir. Bu metruk yapılar can güvenliği ve asayiş yönünden tehlike arz etmektedir. Bu metruk yapıların 30 günü geçmemek üzere yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılması, kaldırılmaması halinde tehlikenin giderilmesi için tarafımızca yıkım işleri gerçekleştirilip, masrafın % 20 fazlası kadar yapı sahibinden tahsil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

DİĞER DUYURULAR