ARAMA
Tavşanlı Belediyesi

ASKI İLAN

Geri

ASKI İLAN

4 Haziran 2024

Yalova ili, Altınova ilçesi Tavşanlı beldesi 10/12/2013 tarih ve 2013/38 sayılı meclis kararıyla onaylı Revizyon İmar Planı içerisinde kalan G22c09b3b pafta 276 ada 3,4,5 parsel sayılı taşınmazda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin (22/02/2020/31047 R.G) 25.maddeasinin 3. Fıkrası gereğince hazırlanan parselasyon planı hisse çözüm ve ada dağıtım tahsis cetvelleri 04.06.2024 tarih ve 2024/26 sayılı encümen kararıyla onaylanarak aynı yönetmeliğin 26.maddesinin 1 .fıkrası gereğince 04.06.2024 - 04.07.2024 tarihleri arasında 1 ay süreyle askıya çıkartılmasına karar verilmiştir. 

DİĞER DUYURULAR