ARAMA
Tavşanlı Belediyesi

ASKI İLAN

Geri

ASKI İLAN

24 Mayıs 2024

Yalova ili, Altınova, ilçesi, Tavşanlı Belediyesi Dip Gölcük Mevkii !.(Birinci) ve III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı KNİP-771055982 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve KUİP-771055981 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması; Belediye Meclisinin 24.05.2024 tarih ve 2024/30 sayılı kararıyla onaylanarak 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesince 24.05.2024 -24.06.2024 tarihleri arasında bir (1) ay süreyle askıya çıkartılmıştır. 

DİĞER DUYURULAR