ARAMA
Tavşanlı Belediyesi

Askı İlan

Geri

Askı İlan

25 Eylül 2023

         Yalova İli, Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi, 24 7 ada, 14 nolu parselde Metin Ürkmez Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan" Yat Tekne İmalatı, Bakım ve Onarım Faaliyeti " projesi ile ilgili Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Yalova Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup söz konusu projeye "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı veıilmiştir. 
ÇED Yönetmeliği Madde 17 (1) fıkrasında "Veıilen karar İl müdürlüğüne, görüş alınan kurum/kuruluşlara, proje sahibine ve Bakanlıkça yeterlik veıilıniş kurwn/kuruluşlara bildirilir. Bu karar İl Müdürlüğü tarafından İnternet sitesinde süresiz ve askıda 30 takvim günü ilan halka duyurulur" hükmü gereği Belediyemiz ilan panosunda 25/09/2023 il · /10/202 arasında bir ( l) ay süreyle askıya çıkartılmıştır. 

DİĞER DUYURULAR