ARAMA
Tavşanlı Belediyesi

Askı İlan

Geri

Askı İlan

12 Eylül 2023

             Yalova İli, Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi, 248 ada, 5 nolu parselde Pruva Marin Denizcilik Turizm Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan "Tekne ve Yat İmalatı, Bakım, Onarım Tesisi " projesi ile ilgili Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Ya lova Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup söz konusu projeye "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir. ÇED Yönetmeliği Madde 17 (1) fıkrasında "Verilen karar İl müdürlüğüne, görüş alınan kurum/kuruluşlara, proje sahibine ve Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara bildirilir. Bu karar il müdürlüğü tarafından İnternet sitesinde süresiz ve askıda 30 takvim günü ilan edilerek halka duyurulur." hükmü gereği Belediyemiz ilan panosunda 12/09/20223 ile 12/10/2023 tar,hleri arasında bir ( 1) ay süreyle askıya çıkartılmıştır.

DİĞER DUYURULAR