ARAMA
Tavşanlı Belediyesi

ASKI İLAN

Geri

ASKI İLAN

21 Mayıs 2020

Yalova ili, Altınova ilçesi Tavşanlı belediyesi imar planı içerisinde kalan Fatih mah. Pafta G22C10AlC,G22C10AlB,Ada 358 Parsel 1 ve 2’de Tersane amaçlı 1/1000 ölçekli UİP-77181942 Pin numaralı ilave uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli NİP-77293806 Pin numaralı Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği yapılmasına Belediye Meclisinin 21/05/2020 tarih ve 2020/21 sayılı kararıyla onaylanarak 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesince 21/05/2020 ile 21/06/2020 tarihleri arasında bir (1) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 

DİĞER DUYURULAR