ARAMA
Tavşanlı Belediyesi

ASKI İLAN

Geri

ASKI İLAN

4 Haziran 2024

Yalova İli, Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi, Dipgölcük Mevkii 205 Ada 2 nolu parsel NİP-771057110 plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-771057114 plan işlem numaralı l /1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ( TİCK) Ticaret+Konut yapılması Belediye Meclisinin 04.06.2024 tarih ve 2024/37 sayılı kararıyla onaylanarak 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi kapsamında 04.06.2024 - 04.07.2024 tarihleri arasında bir (1) ay süreyle askıya çıkartılmıştır. 

DİĞER DUYURULAR