ARAMA
Tavşanlı Belediyesi

ASKI İLAN

Geri

ASKI İLAN

17 Ağustos 2021

Yalova ili, Altınova ilçesi, Tavşanlı beldesi içerisinde bulunan G22C09B- G22C09B3B pafta 331 Ada 8 parsel "de Belediye Meclisinin 05/08/2021 tarih ve 2021/44 sayılı kararı ile NÎP-774321532, UÎP-77582515 Pin numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım îmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği onaylanarak 17/08/2021 ile 17/09/2021 tarihleri arasında bir (1) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

DİĞER DUYURULAR