ARAMA
Tavşanlı Belediyesi

ASKI İLAN

Geri

ASKI İLAN

24 Mayıs 2024

Yalova ili, Altınova, ilçesi, Tavşanlı Beldesi Dipgölcük Mevkii, 171 ada 1,2,3,4,5 no'lu; 233 ada l,2,3,4,5,6,7,15,16,17,18,19,20 no'lu; 235 ada 1,2,3,4 no'lu; 238 ada 5 no'lu parseller ile bir kısım tescil harici alana ilişkin NİP-771055983 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Yalova ili, Altınova, ilçesi, Tavşanlı Beldesi Dipgölcük Mevkii, 171 ada 1,2,3,4,5 no'lu; 233 ada l,2,3,4,5,6,7,15,16,17,18,20 no'lu; 235 ada 1,2,3,4 no'lu; 238 ada 5 no'lu parseller ile bir kısım tescil harici alana ilişkin UİP-771055984 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasına Belediye Meclisinin 24.05.2024 tarih ve 2024/29 sayılı kararıyla onaylanarak 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesince 24.05.2024 - 24.06.2024 tarihleri arasında bir (1) ay süreyle askıya çıkartılmıştır.

DİĞER DUYURULAR