ASKI İLAN.

Askı İlan.

         Yalova ili, Altınova ilçesi, Tavşanlı beldesi içerisinde bulunan pafta G22-C-10- a-l-c, G22-c-10-a-l-b Ada 358 ,parsel 1 ve 2 sayılı taşınmazlarda Belediye Meclisinin 10.12.2013 tarih ve 2013/38 sayılı kararıyla onaylı Revizyon İmar Planı ve 16/06/2020 tarih ve 2020/25 sayılı Encümen Kararı kapsamında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca Arazi ve Arsa Düzenlenmesi yapılması hazırlanan parselasyon planı ve ada dağıtım cetveli 07/07/2020 tarih ve 2020/28 sayılı Encümen kararıyla onaylanıp 07/07/2020 tarihinde 1 ay süreyle askıya çıkarılmasına karar verildi.