2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı

28 ARALıK 2019

  •       Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. maddesi gereğince 26/12/2019 tarihinde Cuma günü saat 16.00’ da Belediye hizmet binası meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
  • GÜNDEM:
    1. Yoklama
    2. Açılış ve saygı duruşu
    3. İmarla ilgili Konunun görüşülmesi
    4. Sözleşmeli inşaat mühendisi ile ilgili konunun görüşülmesi