2020 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI

2020 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. maddesine istinaden
07/07/2020 tarihinde Salı günü saat 16.00' da Belediye Hizmet Binası meclis toplantı
salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
GÜNDEM :
1Yoklama
2Açılış,
saygı duruşu.
3Gelir
Tarifesindeki mezarlık ücretleri ile ilgili konunun görüşülmesi
4Yalova
İli, Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi 244 Ada, 3 Parsel de bulunan arsa ile
ilgili konunun görüşülmesi