2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı

6 ARALıK 2019

  •                 Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. maddesi gereğince 07/10/2019 tarihinde Cuma günü saat 16.00’ da Belediye hizmet binası meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.