ASKI İLAN

8 KASıM 2019

  •                     Yalova ili, Altınova ilçesi Tavşanlı beldesi imar planı içerisinde Ticaret ve çocuk oyun alanı (Park) olarak planlanan G22C10A4A pafta 154 Ada 1 Parsel no’lu gayrimenkulün Belediye Hizmet Alanı olarak değiştirilmesine NÎP-15548,19, UİP-2921,27 Pin numaralı 1/1000 Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım imar planı değişikliğinin Belediye Meclisinin 08.11.2019 tarih ve 2019-58 sayılı kararıyla onaylanarak 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesince 08.11.2019 ile 08.12.2019 tarihleri arasında bir (1) ay süreyle askıya çıkarılmıştır. 08.11.2019 saat 17.00’de