2020 MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI

2020 Mayıs Ayı Meclis Toplantısı

         Belediye Meclisimiz 539. Sayılı Belediye kanununun 20. maddesi gereğince /2020 tarihinde Perşembe günü saat 15.00' da Belediye hizmet binası meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

GÜNDEM

 • Yoklama
 • Açılış, saygı duruşu.
 • Encümen Üyeliği Seçimi
 • İmar Komisyonu Seçimi
 • Hesab-ı Kati Tetkik Komisyonu Seçimi
 • Belediye Kıymet Takdir Komisyonu Seçimi
 • Tarife ve Bütçe Komisyonu Seçimi
 • YAKAB Üyeliği Seçimi
 • TASK-KAB Üyeliği Seçimi
 • TASKİB Üyeliği Seçimi
 • Kent Konseyi Üyeliği Seçimi
 • Faaliyet Raporunun görüşülmesi
 • 2019 Yılı Kesin Hesabı ile ilgili konunun görüşülmesi
 • Belediye Başkan Yardımcısının maaşı ile ilgili konunun görüşülmesi
 • SözIeşmeli sağlık personeli ile sözleşmeli ekonomist çalıştırılması ile ilgili konunun

görüşülmesi

 • İmarla ilgili konunun görüşülmesi
 • Arsa satışı ile ilgili konunun görüşülmesi