ARAMA
Tavşanlı Belediyesi

276 Ada 1 Parsel Askı İlan

Geri

276 Ada 1 Parsel Askı İlan

25 Ekim 2023

Yalova ili, Altınova ilçesi Tavşanlı beldesi 10/12/2013 tarih ve 2013/3 8 sayılı meclis kararıyla onaylı Revizyon İmar Planı içerisinde kalan G22c09b3b pafta 276 ada 1 parsel sayılı taşınmazda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin (22/02/2020/31047 R.G) 25.maddeasinin 3. Fıkrası gereğince hazırlanan parselasyon planı hisse çözüm ve ada dağıtım tahsis cetvelleri 24/10/2023 tarih ve 2023/45 sayılı encümen kararıyla onaylanarak aynı yönetmeliğin 26.maddesinin 1 .fıkrası gereğince 24/10/2023 - 24/11/2023 tarihleri arasında 1 ay süreyle askıya çıkartılmasına karar verilmiştir. 

DİĞER DUYURULAR