PLAN TADİLATI HAK.

Plan Tadilatı Hak.

Yalova ili, Altınova ilçesi Tavşanlı beldesi imar planı içerisinde Konut Dışı Kentsel Servis Alanı olarak planlanan ada 245 parsel 5 nolu gayrimenkulün Belediye Tesis Alanı olarak değiştirilmesine 1/1000 Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım imar planı tadilatı yapılmasına Belediye Meclisinin 06/08/2019 tarih ve 2019-35 sayılı kararıyla onaylanarak 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesince 06/08/2019 ile 06/09/2019 tarihleri arasında bir (1) ay süreyle askıya çıkarılmıştır, saat 17:00’de